Concept2 Holiday Challenge 2019

Koncept súťaže „Concept2 Holiday Challenge“ sa zrodil pred 20 rokmi za účelom povzbudenia ľudí, aby zostali motivovaní a zdraví počas hektickej sviatočnej sezóny. V roku 2008 sa do súťaže zakomponovala podpora charitatívnych organizácií: spoločnosť Concept2 daruje peniaze vybraným charitatívnym organizáciám na základe vašich akumulovaných metrov dosiahnutých v rámci tejto súťaže. Vďaka úsiliu všetkých zúčastnených je táto súťaž veľmi úspešná a prínosná. Spoločne sa prispelo sumou 340 000 dolárov na charity zaoberajúce sa otázkami životného prostredia, čistej vody, hladu, chudoby, pomoci pri katastrofách, vzdelávania detí a problémov žien - celosvetovo aj lokálne.

Tohtoročná súťaž Concept2 Holiday Challenge sa zameriava na riešenie problému klimatických zmien vo svete a podporí sa niektorá z vybraných organizácií, ktoré sa snažia zvyšovať povedomie o globálnych výzvach v oblasti klimatických zmien a propagovať ich riešenia. Môžete si vybrať niektorú z nasledujúcich organizácií, ktorú podporíte:

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, ktorú organizáciu podporiť, môžete tým poveriť spoločnosť Concept2, ktorá vaše dosiahnuté metre pridelí charitatívnej organizácii podľa ich výberu. Alebo si môžete zvoliť možnosť, že nepodporíte žiadnu charitatívnu organizáciu. Je to na vás. Tu nájdete podrobnejšie informácie akým spôsobom sa vaše dosiahnuté metre započítajú na podporu danej charitatívnej organizácie.

Zdroj článku: www.concept2.com