Alternatívne spôsoby "lyžovania" na lyžiarskom trenažéri

V predchádzajúcom príspevku o lyžiarskom trenažéri sme sa zamerali na osvojenie si správnej techniky bežeckého lyžovania. Nasledujúce tréningy sú menej zamerané na techniku a viac na uvedenie niektorých ďalších spôsobov cvičenia na lyžiarskom trenažéri.

Ak máte poranenú, netrénovanú dolnú časť tela, alebo iné fyzické postihnutie, lyžiarsky trenažér môžete používať v sede a zamerať sa na posilňovanie paží a trupu. Sedieť môžete buď na stoličke, vozíčku alebo na stacionárnom bicykli – podľa toho čo vám najviac vyhovuje.

Ako na cvičenie?
Keď ste ešte nepoužili pri tréningu klasickú (striedavú) techniku behu, možnosť, ktorú ponúka druhá generácia lyžiarskych trenažérov, mali by ste to skúsiť. Hoci vaše výkony nebudú veľmi rýchle, pri tejto technike pracuje v danom čase len jedna paža, takže môžete posilňovať každú pažu osobitne. Tento tréning tiež umožňuje prácu bočných strán tela, hlavne trupu. Skúste meniť striedavú a súpažnú techniku a to každých 10 záberov. Alebo v rámci dlhšieho tréningu zaraďte do každej minúty tréningu 15 sekúnd techniku striedavého behu.

Nasledovný tréning ponúka zapojenie rôznych svalových skupín a tiež vám pomôže zdokonaliť rovnováhu počas „lyžovania“ na jednej nohe. Striedavo robte 10 ťahov v stoji na pravej nohe, 10 ťahov na ľavej a potom 10 ťahov v stoji na oboch nohách. Okrem skutočnosti, že sa pri tomto tréningu jednou nohou nedotýkate zeme, technika ostáva rovnaká.

TIETO DVA POSLEDNÉ TRÉNINGY SÚ ZAMERANÉ NA DOSIAHNUTIE MAXIMÁLNEJ POLOHY V RÁMCI BEŽNEJ TECHNIKY KVÔLI TOMU, ABY STE ZVÄČŠILI ROZSAH POHYBU A ZAHRNULI DO TRÉNINGU POSILŇOVANIE:
„Vysoký úchop" - bežne začínate ťah s pažami mierne ohnutými a s rukami mierne nad úrovňou vašich očí. Pri tomto cvičení urobte 10 ťahov s rukami natiahnutými čo najvyššie hore a potom záber dokončite tak ako zvyčajne. Dbajte na to, aby ste mali správne ohnuté paže v momente keď začnete zapájať trup.

„Lyžovanie s podrepmi“ - na začiatku záberu máte paže v rovnakej výške ako pri bežnej technike veslovania, ale ťah ukončíte v podrepe, pričom stehná by ste mali mať v horizontálnej polohe. Ako pomôcku môžete použiť stoličku alebo loptu na cvičenie, ktoré umiestnite za sebou a pri podrepe sa ich dotknete.

Fotogaléria