Ako si osvojiť správnu techniku na lyžiarskom trenažéri

Ak máte v úmysle vylepšiť svoju techniku lyžovania, pomôže vám ak strávite trochu času lyžovaním „odlišným“ spôsobom. Lyžiarsky trenažér umožňuje lyžovanie rôznymi technikami – hlavne vtedy ak sa práve nepripravujete na súťaž v bežeckom lyžovaní. Avšak, správnou technikou lyžovania docielite zvyčajne najväčšiu efektívnosť a výkon.

Aby ste si nacvičili správne ohnutie paží skúste nasledovné cvičenie:

  • urobte 10 záberov s vystretými pažami
  • urobte 10 záberov so zohnutými pažami na začiatku záberu a potom ich postupne vystierajte tak, aby rukoväte išli pozdĺž trupu
  • teraz nájdite ideálnu pozíciu medzi týmito dvomi variantami - paže by mali byť ohnuté asi na 90 stupňov na začiatku záberu, predtým ako ich vystriete pozdĺž bokov

Pre nácvik správneho zapojenia nôh skúste nasledovné cvičenie:

  • urobte 10 záberov s vystretými nohami
  • urobte 10 záberov tak, aby ste skončili v podrepe (kolená sú celkom ohnuté)
  • teraz nájdite ideálnu pozíciu medzi týmito dvomi alternatívami - záber by ste mali ukončiť s mierne ohnutými kolenami

Aby ste sa uistili, že správne zapájate hlboké svaly trupu, skúste nasledovné cvičenie:

  • urobte 10 záberov tak, že zapojíte paže a nohy, ale trup majte vystretý
  • desať záberov urobte tak, že sa úplne zohnete v páse
  • teraz urobte 10 záberov tak, že zapojíte hlboké svaly trupu na to, aby ste sa naklonili dopredu keď potiahnete rukoväte dolu pažami a zohnete nohy

Fotogaléria